Hagaparken – uppskattat joggingområde


Hagaparken utgör i dag ett uppskattat promenad- och joggingområde. Det beror både på den vackra naturen och att den ligger så nära Stockholms stadskärna.
När kung Gustav III förvärvade de två hemman år 1785, som är större delen av parken i dag, låg området dock på rena landet.

Kungen gav Fredrik Magnus Piper uppdraget att skapa engelskpräglad park där naturen inte tuktades utan höjder, sänkor och vattendrag fick bestå i ursprungsskick. Resultatet blev en park med öppna gräsytor, hagar och mörka skogspartier.
Under sin italienska resa 1783-84 inspirerades Gustav III till ge Hagaparken en mer officiell prägel.
Parken byggdes sedan under åren 1780-1797 då bland annat 26.000 träd planterades.

Koppartälten tillkom 1787 som vakt- och ekonomibyggnader med romerska militärtält som förebild. Gustav III:s Paviljong, ett av norra Europa främsta byggnadsminnesmärken från denna tid, byggdes den här tiden med Olof Tempelman som arkitekt.

Kungen började också bygga ett praktfullt slott. Men det storstilade projektet fick ett snabbt och brutalt slut. Gustav III mördades den 16 mars 1792 och därmed avstannade utbyggnaden av Hagaparken omgående. Av slottet finns i dag bara en liten ruin kvar.
Det mellersta av Koppartälten brann ner 1953 men återuppfördes 1962-64. I dag innehåller byggnaderna restaurang, café och museum.

Gustav III:s Paviljong är ett av tio kungliga slott i Sverige. Det är öppet för visning under juni, juli och augusti. Under 1849-talet lät Oscar I ge byggnaden en mer italiensk prägel. Åren 1937-46 genomgick Paviljongen en ny restaurering och återfick sin prägel av europeisk nyklassicism.

Fjärilshuset, som byggdes 1785, är öppet året runt. Det innehåller minst 400 fjärilar. Temperaturen understiger aldrig 25 grader dagtid och 18 grader nattetid. Luftfuktigheten är konstant hög.
För två år sedan kompletterades fjärilarna med rad fiskarter från framförallt Syd- och Mellanamerika.

För löpare har Hagaparken mest tjänat som ett bra ställe att träna på. Undantaget består i att den allra första upplagan av Bellmanstafetten genomfördes här i mitten av 1980-talet. Ett tiotal år senare genomfördes Haga Hill Race i parken.
Parloppet blir den första löpartävlingen i Hagaparken på 2000-talet.

Läs mer om Hagaparken